Business Mediation & Coaching

 
ADDVISIE

Addvisie


Onder de bedrijfsnaam Addvisie helpt Marcel Douma (waar nodig samen met professionele partners) directies, ondernemers, management en besturen van kleine en middelgrote organisaties, overheden en instellingen bij hun problemen en vraagstukken, met name op het gebied van conflicten/samenwerking, leiderschap/ondernemerschap en visie/continuiteit.

Samenwerking

Is in deze tijd van sterke veranderingen de sleutel tot succes. Wij ondersteunen opdrachtgevers bij het oplossen van (al dan niet latente) interne en externe conflicten en het verbreden van het perspectief bij samenwerkingsbeslissingen. Verdieping van communicatievaardigheden is vaak cruciaal voor het noodzakelijke vertrouwen.

Leiderschap en ondernemerschap

Belangrijk bij verschuivende verbindingen en nieuwe netwerken. Dit ondersteunen we door het vergroten van het inzicht in het eigen handelen en de effecten daarvan op de organisatie en haar directe omgeving. Persoonlijke verantwoordelijkheid is hier het sleutelwoord.

Visie op het bestaansrecht

De huidige fundamentele maatschappelijke verandering vraagt om een heldere en scherpe visie op de 'why' van organisaties. We helpen hierin door de oorspronkelijke bedoeling te achterhalen en de huidige kern te formuleren.

Veranderingsbereidheid

Commitment van de leiding is de kernvoorwaarde voor een duurzame verankering van de verandering in de rest van de organisatie. Wij stellen ons vanuit onze eigen authenticiteit op als scherpe en respectvolle sparringspartners.

Omdenken en anders kijken

Innoveren op meerdere fronten is noodzaak. In zowel producten als organisatie- en samenwerkingsvormen. Anders kijken leidt tot anders doen. Vandaar ADD VISIE: wij inspireren met een creatieve geest tot nieuwe blikken op bedrijf, samenwerken, omgeving en toekomst.