Business Coaching en Advies

ADDVISIE

 

Klankbord voor ondernemers


Met een brede ervaring als manager, DGA, bedrijfskundig adviseur en ondernemer vorm ik een vertrouwelijk en kritisch klankbord voor een directeur of ondernemer bij een groot scala aan organisatievraagstukken. Ik beschik over een vrije geest en een strategische blik. Leidinggevende functies kunnen eenzaam zijn. Belangrijk is de spiegelfunctie, maar ook het inspireren tot andere inzichten en acties zie ik in deze rol als mijn kerntaak.

 

Onze aanpak bij teams


1. De oorspronkelijkheid en het bestaansrecht van uw organisatie helpen we vertalen in een heldere en inspirerende visie 

2. De creatieve en uitvoerende kracht van uw (management) team vergroten we door:

  • Individuele coaching op de complementaire kwaliteiten, persoonlijke passies en belangen

  • Groepstraining en - coaching gericht op samenwerking en communicatie

  • Mogelijke aanpassingen in de samenstelling van het team, w.o. werving

3. Conflicterende belangen brengen we in kaart en (latente) conflicten helpen we oplossen

4. Veranderingsprocessen faciliteren we professioneel en samenwerkings-verbanden (bege)leiden we in hun ontwikkeling

Familiebedrijven benaderen we speciaal vanwege hun eigen dynamiek. 

 

Naar de essentie


We zoeken eerst grondig naar de vraag achter de vraag. De oorspronkelijke bedoeling van de organisatie is het uitgangspunt en het persoonlijk commitment van de leiding is cruciaal. Wij werken doelbewust niet volgens een vast stramien of protocol. Onze bijdrage is is alleen mogelijk vanuit onze eigen authenticiteit en professionaliteit. Werkende weg wordt elke opvolgende fase vastgesteld. We doen alleen wat werkt en beinvloedbaar is en stoppen met wat niet werkt. We ruimen blokkades op die veranderingen in de weg staan en helpen met het zichtbaar maken van nieuwe perspectieven en denkrichtingen.

 

Complexe vraagstukken in een snelkookpan

 


Innovatieve of strategische vraagstukken met meerdere organisaties kennen een grote waaier aan belangen en belanghebbenden. Ze zijn daarmee complex. Zeker in deze overgangstijd met snelle en ingrijpende kantelingen. Het vinden van mogelijke oplossingen laat veelal geen vertragingen toe. Gewone overlegstructuren voldoen daarom vaak niet meer. Snelkookpansessies bieden dan uitkomst. Wij zorgen dan dat groepen in een zeer korte tijd tot vernieuwende, breed gedragen en concrete resultaten kunnen komen.