Business Mediation

 

ADDVISIE

Conflicten


Conflicten zijn vervelend en staan ontwikkeling in de weg. Wie een (latent) geschil heeft in een bedrijf, wil daar zo snel mogelijk van af. Liever normale, werkbare verhoudingen dan onderhuidse of juridische steekspelen. Buiten de organisatie monden die vaak uit in procedures bij de rechter en kostenveel tijd, energie en geld. Bovendien vormt een vonnis niet altijd een oplossing. Mediation is een andere vorm van conflictoplossing met een onafhankelijke derde: de mediator.

Wat is mediation?


De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen zelf om gezamenlijk creatieve oplossingsmogelijkheden voor hun geschil te vinden. Eengroot voordeel is dat partijen de baas blijven over de uiteindelijke oplossing en dat hun relatie niet onnodig wordt beschadigd, en soms zelfs wordt hersteld of verbeterd. Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Dit houdt zeker geen vrijblijvendheid in. De partijen verplichten zich schriftelijk tot een uiterste inspanning.

Mediation in Organisaties


  • Problemen in de samenwerking binnen directies, leiding/bestuur en tussen aandeelhouders 

  • Organisatorische en teamgeschillen binnen organisaties

  • Arbeidsgeschillen en exitmediations

  • Problemen binnen familiebedrijven en bij bedrijfsopvolgingskwesties

  • Contractuele geschillen tussen organisaties

  • Andere zakelijke of organisatorische conflicten

Particulieren


Voor conflicten in, om of naar aanleiding van familiebedrijven bent u bij mij aan het juiste adres. Mijn roots liggen in een industrieel familiebedrijf. Naast de bedrijfsgerelateerde geschillen kan ikj u uiteraard ook op diverse gebieden in de privé-sfeer met mediation van dienst zijn, zoals burengeschillen en erfrechtelijke kwesties.